Протокол N1 установчих зборiв для формування Громадськоi ради при Днiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii від 04 грудня 2021р. Оприлюднюємо протокол установчих зборів та протокол лічильної комісії з результатами голосування. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація розпочинає процедуру формування нового складу Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання у Подільському районі міста Києва. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Мінюсту здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради та головою секретаріату Громадської ради. На першому засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій, їх кількість та їх тематичну спрямованість. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

громадська рада при кабінеті міністрів україни

Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Мінюсту, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Мінюсту, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

На Засіданні Громадської Ради Заслухали Про Виконання Районного Бюджету Конотопського Району За 9 Місяців 2021 Року

Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України. Проведення конкурсу з формування Ради здійснюється після припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану. Голова Національного агентства приймає рішення про проведення конкурсу з формування Ради протягом п’яти робочих днів з дня настання такої обставини. Про схвалення Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік. Участь в установчих зборах та у голосуванні за довіреністю не допускається.

Міністерство Економіки України

За 10 календарних днів до дати проведення установчих зборів прийом заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше 7 календарних днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та в інший прийнятний спосіб. У разі зміни місця проведення установчих зборів,Мінсоцполітики повідомляє https://zahyst-prav.com.ua/ про це не пізніше як за 5 робочих днів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. Створити сторінку Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради в соціальній мережі Фейсбук. Головам комітетів наповнювати актуальною інформацією про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради за напрямками своєї діяльності. Про наступне засідання Президії Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

Склад Громадської Ради

7) виконують інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості членів, що залишилися. Члени Громадської ради не можуть виступати від імені Громадської ради або її робочого органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень. Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з Мінсоцполітики та схвалюється на засіданні Громадської ради. Наступне засідання Президії Громадської ради відбудеться за додатковою інформацією. Документи приймаються ініціативною групою за електронною адресою з 15 грудня 2020 до 4 лютого 2021 року (включно).

У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступниками, керівниками комітетів, комісій тощо, за рішенням правління Громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради, які присутні на засіданні.